fbpx
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane przez Spółkę Okiday Sp. z o.o.

Rozwój działalności biznesowej Okiday Sp. z o.o., poprzez wdrożenie na rynek modułowych podnóżków dla dzieci „ABC” OKIDAY, do samochodowych  fotelików dziecięcych

Szczegółowe informacje o projekcie
Numer projektu: POPW.01.01.02-26-0011/21Nazwa projektu: „Rozwój działalności biznesowej Okiday Sp. z o.o., poprzez wdrożenie na rynek modułowych podnóżków dla dzieci „ABC” OKIDAY, do samochodowych  fotelików dziecięcych”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska WschodniaDziałania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Cel projektu:
Celem projektu jest wprowadzenie do obrotu krajowego i zagranicznego – produktu będącego urządzeniem wspomagającym do dziecięcych fotelików samochodowych. Są to funkcjonalne modułowe podnóżki pod stopy dla dzieci „ABC” OKIDAY

Całkowita wartość Projektu: 1 099 830,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych i zero groszy).

Wkład Funduszu Europejskiego: 819 186,00 zł (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i zero groszy)