Pytania?

Chętnie Ci pomożemy

Ogólne

Czy wiesz, że produkty OKIDAY są projektowane przez młode
małżeństwo – konstruktora/praktyka i specjalistkę nowoczesnego
wzornictwa, specjalnie dla Ciebie? Współpracujemy również z
najlepszymi specjalistami w zakresie projektowania i wzornictwa
przemysłowego – Studiem Kaniewski Design

Biurka OKIDAY są projektowane i wykonywane ręcznie, więc
właściwie każde z nich można dostosować do Państwa
potrzeb. Jeżeli potrzebujesz inny rozmiar, lub potrzebujesz projekt
biurka na specjalne zamówienie – skontaktuj się z nami
Sprawdź nasz konfigurator – niech poniesie Cię wyobraźnia

https://okiday.pl/produkt/biurko/

– szuflady w biurkach wyposażone są w najlepsze prowadnice
teleksowe, zapewniają pełny wysów i wieloletnią niezawodność
szuflad
– inne podzespoły czy też mechanizmy są elementami najwyższej
jakości, posłużą lata!

Mamy świadomość, że wszyscy spędzamy przed biurkiem coraz
więcej czasu, dlatego chcemy aby było Państwu wygodnie. Nasze
biurka dostosowują się do Państwa potrzeb – wszystko po to, aby
poprawić warunki pracy, które mają bardzo duży wpływ na nasze
zdrowie

Wszyscy jesteśmy różni, rozumiemy to, dlatego dajemy Państwu
możliwość dopasowania naszych produktów do Państwa potrzeb i
upodobań. Możliwości w tym zakresie są praktycznie
nieograniczone

Zamówienia

Zapraszamy do zamówienia mailowego lub do zakupów
bezpośrednio w naszym  e-sklepie.

Możliwe są trzy warianty płatności:
1. Pełna przedpłata w formie przelewu – wówczas zamówienie jest
uruchamianie po zaksięgowaniu płatności. W przypadku
tradycyjnych przelewów proszę w temacie zamówienia wpisać swój
adres mailowy i numer zamówienia – znacznie ułatwi to nam
współpracę
2. Przedpłata za pośrednictwem PRZELEWY24,
3. Zapłata przy odbiorze biurka w siedzibie firmy – aby wybrać taką
formę płatności, wymagany jest wcześniejszy kontakt mailowy i
złożenie zamówienia drogą elektroniczną
Nie wysyłamy naszych produktów w systemie „za pobraniem”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli chcą Państwo otrzymać
fakturę na podmiot gospodarczy, proszę podać numer NIP od razu
podczas składania zamówienia. W innym przypadku uzyskanie
faktury może być praktycznie niemożliwe
UWAGA:
Jesteśmy producentem biurek, dlatego:
– Faktura zaliczkowa na wpłaconą kwotę jest wystawiana, jeśli
zamówienie jest realizowane na przełomie miesiąca. W tym
przypadku, w dniu dostawy towaru wystawiamy fakturę końcową
do faktury zaliczkowej.
– Fakturę wysyłamy mailowo, wystawioną z datą nadania paczki.
Dokument może być wystawiony i fizycznie przesłany do Państwa
kilka dni później.
Paragon wysyłamy w paczce, przy dostawie produktu.

Klient będący Konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia
od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub
wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik.
Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie w przypadku Produktów
zamówionych z wykorzystaniem konfiguratora dostępnego
na stronie internetowej www.okiday.pl. Prawo odstąpienia
nie przysługuje w przypadku Produktów zamówionych
z pominięciem konfiguratora dostępnego na stronie www.okiday.pl,
wykonanych według specyfikacji podanej przez Konsumenta,

tj. produktów wykonanych na indywidualne zamówienie,
niedostępnych na stronie internetowej.
Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia
Sprzedawcy w formie mailowej lub listownej. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem.
Formularz dostępny jest również na stronie internetowej
www.okiday.pl. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy przesyła
na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
W razie odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą,
a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań,
z zastrzeżeniem ust. 9 Regulaminu. To, co strony świadczyły, ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu (w żadnym wypadku Konsument
nie jest uprawniony uszkadzać, dekompletować, niszczyć lub
w inny sposób pomniejszać wartość Produktu).
Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz
od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy
z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument
ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Produkt musi
dotrzeć do Sprzedawcy w stanie nienaruszonym – jakiekolwiek
uszkodzenia lub ślady użytkowania zwalniają Sprzedawcę z
obowiązku zwrotu środków za przedmiot.

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty zgodny

z umową (bez wad).
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli
Produkt jest niezgodny z umową (rękojmia).
Niezgodność Produktu z Umową wystąpi w szczególności,
gdy Produkt:
– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć
ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający
z okoliczności lub przeznaczenia;
– nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił
kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
– nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował
sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
– został kupującemu wydany w stanie niezupełnym,
stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem
osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu Produktu wynika z decyzji lub orzeczenia
właściwego organu.
Nie stanowią niezgodności Produktu z umowa drobne
niedoskonałości Produktu, będące następstwem okoliczności,
że produkty dostępne w Sklepie, wykonywane są ręcznie.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia Produktu
w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inna, niż przewoźnik.
W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Produktu
z Umową, Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji.
Reklamację należy złożyć listem na adres: Okiday Sp. z o.o, 05-110
Jabłonna, ul. Sadowa 16/23, bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail hi@okiday.pl Zgłoszenie reklamacji
powinno zawierać wskazanie rodzaju niezgodności Produktu
z Umową.
Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie po ujawnieniu
niezgodności Produktu z Umową.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.
Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania
reklamacyjnego Sprzedawca uprawniony jest zażądać od Klienta
informacji niezbędnych do rozpatrzenia Reklamacji.
Klient, w ramach reklamacji, może żądać wymiany Produktu
na wolny od wad albo naprawy Produktu, chyba, że doprowadzenie
Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany
przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu z innym sposobem rozpatrzenia reklamacji,
zaoferowanym przez Sprzedawcę. W przypadku, dy doprowadzenie
Produktu do zgodności z Umowa nie jest możliwe, Klient może
żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo jej całkowitego zwrotu.

Jeżeli nasz produkt w jakikolwiek sposób nie spełnia Państwa
oczekiwań lub macie Państwo inne uwagi, mogące udoskonalić
naszą pracę, prosimy o kontakt z nami, każda opinia jest dla
nas cenna!

Dostawy

Proszę mieć na względzie, że do terminu produkcji biurek
(określonego przy każdym produkcie), należy doliczyć czas na
dostawę.
Bardzo dbamy o bezproblemową dostawę naszych produktów, są
one odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Każdy element
biurka taki jak, nogi, blaty, szuflady itp. Są pakowane do
oddzielnych kartonów, aby nie dopuścić do uszkodzeń tych
elementów
Wysyłki realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich (TERMIN
DORĘCZENIA TO PRZEDZIAŁ 24-36h roboczych). W dniu
nadania paczki (firmą kurierską), informujemy klienta drogą e-mail.

Montaż

Montaż naszych biurek jest bardzo prosty – wystarczy skorzystać z naszej instrukcji – potrzebny jest tylko śrubokręt, który zapewne nie jeden znajduje się u Państwa w domach

Na naszym kanale Youtube znajdą Państwo film instruktażowy, pokazujący krok po kroku etapy montażu biurka i innych elementów wyposażenia

Użytkowanie

Wraz z zamówieniem, dostaną Państwo instrukcję. Zawarte tam
zalecenia dotyczą sposobu pielęgnacji i użytkowania biurek.
Prosimy o zachowanie tego dokumentu i uwzględnienie zawartych
w nim uwag w codziennym użytkowaniu naszych produktów.

Gwarancja jest udzielana konsumentowi na okres wskazany w
dokumencie i jej czas biegnie od dnia zakupu, jednak nie obejmuje
ona mechanicznych uszkodzeń wynikających z niewłaściwego
użytkowania i konserwacji, jak i normalnych skutków codziennej

eksploatacji (patrz „Regulamin użytkowania”),
Drobne niedoskonałości/wyłupania materiału w niewidocznych
miejscach nie wpływają na wartość produktu i nie podlegają
reklamacji.
Nasze biurka w wersji ergonomicznej wykonane są ze sklejki,
szczelnie zabezpieczonej przed wilgocią za pomocą pięciu warstw
lakieru.
Blat biurek klasycznych wykonany jest z płyty meblowej wiórowej
laminowanej z doklejką z PCV lub MDF (blaty). Jakiekolwiek
narażenie na dużą wilgotność może spowodować uszkodzenie
biurka i utratę gwarancji.
Maksymalne obciążenie blatu biurka w wersji ergonomicznej to 150
kg
Maksymalne obciążenie blatu biurka w wersji klasycznej to ~20kg
Maksymalne obciążenie każdej z szuflad to ~5kg,

Współpraca

Zapraszamy do współpracy biura projektowe i niezależnych
projektantów wnętrz. Chętnie udostępnimy Państwu modele 3D
naszych produktów aby maksymalnie ułatwić Państwu pracę

Dziękujemy za zakupy produktów OKIDAY – mamy nadzieje, że Nasze produkty spełnią. Państwa oczekiwania!
Zespół Okiday

KONTAKT

Jeżeli masz inne pytanie ->